Familierecht

Huwelijkse problemen kunnen zowel emotioneel als financieel uw leven om ver gooien. De stap naar een advocaat is altijd moeilijk. U zult echter merken dat het verkrijgen van de juiste informatie veel onzekerheid wegneemt.

U kunt vertrouwen op onze professionaliteit, begeleiding en onze betrokkenheid. Pijnloze echtscheidingen bestaan niet, maar een goede advisering en begeleiding kunnen het echtscheidingsproces wel een stuk dragelijker maken.

WP advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van echtscheidingen, afwikkelingen van samenlevingen, gezag, zorgregelingen, omgang, kinderalimentatie, partneralimentatie en verdelingen.

Het is van groot belang dat u in dit soort zaken wordt bijgestaan door een advocaat met kennis van zaken. Een onjuist advies kan grote gevolgen hebben.

Respectvol uit elkaar gaan is ons uitgangspunt. Met een advocaat van WP advocaten kan geprobeerd worden met uw ex-partner duidelijke en goede afspraken te maken. Indien dat niet lukt kunnen wij ervoor zorgen dat uw zaak snel bij een rechter komt en dat u krachtdadig en met de juiste argumenten wordt bijgestaan. De rechter zal alsdan over het geschil een beslissing nemen.

Maak dan een afspraak of neem contact op